Konzultace denně od 8 do 20 hodin

Ceník

Dohodnutý termín považujeme za závazný. Schůzku můžete zrušit nebo odložit nejpozději 24 hodin před smluveným termínem. Zrušíte-li schůzku později, není již možné nabídnout uvolněný termín čekajícím klientům a je nutno uhradit jí částkou 1200 Kč. Pokud jsou důvodem zrušení  zdravotní důvody, je nutné doložit potvrzení o vyšetření či ošetření a úhrada pak nebude vyžadována.

Platba kartou není možná, probíhá hotově nebo převodem z účtu po skončení každého sezení. První sezení je nutno uhradit hotově. 

Individuální konzultace 

55 minut  

800 Kč

víkend 900 Kč

Manželské / párové / rodinné konzultace, mediace (řešení  sporů a konfliktů)                                  

55 minut

1000 Kč

víkend 1100 Kč

Terapie s využitím přístroje AVS Galaxy

Podle zaměření a délky programu 20 až 45 minut

Zapůjčení AVS přístroje k domácímu užití:

Přístroj Laxman   100 Kč / den

Přístroj Proteus,  InnerPulse 60 Kč/ den

Přístroje Sirius, Hemisféry stimul  40 Kč/den

 + vratná záloha dle domluvy

Zapůjčení přístroje pro Biofeedback k domácímu užití: 

 Přístroj Thought Stream 60 Kč/den + vratná záloha dle domluvy

400 - 600 Kč   

On-line / telefonické konzultace   

V případě Vašeho zájmu mohu volat já, abyste nemuseli platit Vašemu operátorovi. 

15 Kč / minuta

Cílení psychodiagnostické vyšetření s ústní interpretací

cca 2 - 3 hodiny

1500 Kč

Písemná zpráva z cíleného psychodiagnostického vyšetření nebo z psychologické péče

V rozsahu jedné strany 

1000 Kč

Komplexní psychodiagnostické vyšetření s ústní interpretací

cca 3 - 4 hodiny

2 500 Kč 

Písemná zpráva z komplexního psychodiagnostického vyšetření

V rozsahu dvou stran

1000 Kč

Grafologický rozbor s ústní interpretací 

1500 Kč

Grafologický rozbor včetně písemné zprávy

V rozsahu jedné strany

2400 Kč