Novinky

Studijní text popisuje a vysvětluje oblast řízení talentů (Talent management) jako ucelený soubor činností. Představuje základní strukturu a osvědčené nebo i digitální postupy a praktiky při řízení talentů ve firmách a poskytuje též návod nebo postup práce se zaměstnanci, kteří mají vhodný potenciál, který je třeba nejen využít, ale hlavně též...

Pro posílení Vašich schopností zvládat deprese, úzkosti, zátěžové situace a prodělaná traumata, zlepšit spánek a zvýšit svůj psychický výkon, máte v mé poradně možnost využít AVS přístroj Inner Pulse, který pracuje na principu zvukové a vizuální stimulace mozku. Světlo a zvuk pulsují na určité frekvenci a jsou jejím nosičem. Tím navodí jiný stav...