Konzultace denně od 8 do 20 hodin

        Ing. Mgr. Stanislav TERMANN, Ph.D., MBA

V oblasti psychologického poradenství se nejvíce zabývám problémy, které vznikají při zvládání obtížných životních situací, stresu, úzkostí a depresí. Velkou částí mé práce je řešení problémů manželského a partnerského soužití i výchovy dětí. Stejně tak mohu pomoci při výběru vhodného typu vzdělání a při volbě nebo změně povolání. Koučuji a vzdělávám také manažery, zejména v oblasti strategického řízení firem, vedení lidí, nastavování personálních procesů, komunikace, vyjednávání, prezentačních a obchodních dovedností. Jsem vysokoškolský pedagog, přednáším témata z oblastí psychologie a psychoterapie, psychologie v personalistice, manažerské psychologie a time a stres managementu.

Více se dozvíte v záložce "Co nabízím" - https://www.psychologickaporadna-pisek.cz/co-nabizim/

Moje profesní dráha - Studoval jsem nejprve elektrotechniku a pracoval jako specialista na spojovací technologie. Po roce 1989 jsem využil nových možností a vystudoval jednooborovou psychologii  na universitě v Olomouci. Následně jsem sbíral zkušenosti jako psycholog u Vojenského obranného zpravodajství,  jako manažer ve funkcích personálního ředitele společností Pěkný Unimex, Securitas, Auto ESA a v pozici manažera obchodního týmu v poradenské a vzdělávací společnosti Smarter Training and Counsulting.  Více jak 20 let se věnuji také lektorské činnosti, zejména v oblasti zvládání stresu, vedení lidí, komunikace a vyjednávání. Koučuji také manažery i profesní odborníky, kde se zaměřuji zejména na oblasti práce s lidskými zdroji.  


Studium: 

Vysoká technická škola Liptovský Mikuláš - spojovací technologie 1988 - Ing.

Universita Palackého Olomouc - jednooborová psychologie 1996 - Mgr.

Calix - grafologie, kurz akreditovaný MŠMT 2002

Smarter Training and Consulting, trénink trenérů, kurz akreditovaný MŠMT 2006

Smarter Training and Consulting, profesionální kouč, kurz akreditovaný MŠMT 2008

Interregional Academy of Personnel Management Kyjev 2015- Řízení lidských zdrojů - Ph.D.

International Markering & Management School Praha -  Master of Business Administration - MBA

                            Publikační a přednášková činnost

 • Publikace - Time management, Leges 2023

V této knize najdete návody a postupy, jak stihnout všechno, co je důležité, a zároveň vybrat to, co je opravdu podstatné. Naučíte se aktivně řídit svůj život, získat větší prostor pro vlastní práci, zlepšit plánování a posílíte soustředění, výkonnost a rovnováhu.

https://advokatnidenik.cz/2023/12/03/stanislav-termann-juraj-eisel-time-management/

https://www.knihyleges.cz/time-management

 • Vysokoškolská učebnice - Talent management a  věk mileniálů, VŠFS 2023

Studijní text popisuje a vysvětluje oblast řízení talentů (Talent management) jako ucelený soubor činností. Představuje základní strukturu a osvědčené nebo i digitální postupy a praktiky při řízení talentů ve firmách a poskytuje též návod nebo postup práce se zaměstnanci, kteří mají vhodný potenciál, jež je třeba nejen využít, ale hlavně též rozvíjet.  

https://eshop.vsfs.cz/talent-management-a-vek-milenialu/?fbclid=IwAR0paNTbNicqL6za5lThnQzj-NjP-jnynUELt5ISx2r767qRnTnpJGxk2fI

 • Publikace - Umění přesvědčit a vyjednat, Grada 2002

Publikace si klade za cíl komplexně a přehledně poskytnout rady a návody, jak přistoupit k přesvědčování oponenta a následnému vyjednávání s co největším efektem. Obsahuje návody a rady, jak se připravit na jednání, jak posoudit partnera a poznat jeho slabiny, jak jej sugestivně ovlivnit a jaké triky při tom využít. Stejně tak v knize najdeme návod na možnosti, jak se proti podobným trikům bránit, jak trénovat úspěšné vyjednávání, jak rozpoznat pravdu od lži apod. Rozsáhlou částí je i kapitola o tom, jak získat informace, které potřebujeme před jednáním, jak lze vhodným způsobem vyladit oponenta, aby nám je bezelstně poskytl.

https://www.grada.cz/umeni-presvedcit-a-vyjednat-2367/


 • Den zdraví, Schneider Electric, a.s., příspěvek - Jak čelit stresu a pracovnímu vyhoření, 2023

https://www.jcted.cz/74147-kdyz-prijdou-lekari-za-lidmi-do-prace-schneider-electric-pripravil-den-pro-zdravi/

 • Videolearning - Psychologie v personální práci, VŠEM 2022

https://videolearningvsem.cz/lectures/view/14126

 • Podcast - Psychologie v personalistice a v řízení lidských zdrojů, Spotify Podcasty VŠEM 2021

https://open.spotify.com/episode/4xYUH1xZbWCZBfOk4ksXZa

 • Video seminář - Problematika řízení lidských zdrojů a identifikace manažerských talentů, VŠEM 2021

https://www.youtube.com/watch?v=3RspCWj6rQE&t=132s

 • Článek - Zdravou skepsí k pozitivnímu myšlení, Smarter 2021

https://www.smarter.cz/zdravou-skepsi-k-pozitivnimu-mysleni

 • Komentář do hlavního zpravodajství TV NOVA - Syndrom vyhoření zdravotnického personálu, jako dopad pandemie koronaviru, TV Nova 15. 11, 2020

https://tv.nova.cz/porad/televizni-noviny/videa

 • Článek - Strach z pandemie dopadá na každého z nás, Smarter 2020


https://www.smarter.cz/stres-z-pandemie

 • Článek - Jak Smarter dělá psychodignostiku, Smarter 2016

https://www.smarter.cz/jak-smarter-dela-psychodiagnostiku

 • Článek - Identifikace manažerských talentů na VŠ, Mediasres 2015

https://www.mediasres.cz/personalistika-a-management/1926-stanislav-termann-identifikace-manazerskych-talentu-na-vs.htm

 • Článek - Vůdcovství, Mediasres 2015

https://www.mediasres.cz/personalistika-a-management/1917-stanislav-termann-vudcovstvi.htm