Ing. Mgr. Stanislav TERMANN, Ph.D., MBA

V oblasti psychologického poradenství se nejvíce zabývám oblastí manželského a předmanželského soužití i výchovy dětí. Řeším také s klienty problémy, které vznikají při zvládání obtížných životních situací, zejména pokud jsou provázeny úzkostnými stavy. Stejně tak mohu pomoci při výběru vhodného typu vzdělání a při volbě nebo změně povolání. 

Více se dozvíte v záložce "Co nabízím" - https://www.psychologickaporadna-pisek.cz/co-nabizim/

Moje profesní dráha - Studoval jsem nejprve elektrotechniku a pracoval jako specialista na spojovací technologie. Po roce 1989 jsem využil nových možností a vystudoval psychologii  na universitě v Olomouci. Následně jsem sbíral zkušenosti jako psycholog u vojenského obranného zpravodajství,  následně jako manažer ve funkcích personálního ředitele společností Pěkný Unimex, Securitas a Auto ESA a manažera obchodního týmu v poradenské a vzdělávací společnosti Smarter Training and Counsulting.  Řadu let se věnuji také lektorské činnosti, zejména v oblasti zvládání stresu, vedení lidí, komunikace a vyjednávání. Koučuji také manažery i profesní odborníky, kde se zaměřuji zejména na oblasti práce s lidskými zdroji.  


Studium: 

Vysoká technická škola Liptovský Mikuláš - spojovací technologie 1988 - Ing.

Universita Palackého Olomouc - jednooborová psychologie 1996 - Mgr.

Calix - grafologie, kurz akreditovaný MŠMT 2002

Smarter Training and Consulting, trénink trenérů, kurz akreditovaný MŠMT 2006

Smarter Training and Consulting, profesionální kouč, kurz akreditovaný MŠMT 2008

Interregional Academy of Personnel Management Kyjev 2015- Řízení lidských zdrojů - Ph.D.

International Markering & Management School Praha -  Master of Business Administration (MBA)


Publikační a přednášková činnost:

Vysokoškolská učebnice - Talent management a  věk mileniálů - VŠFS 2023

https://eshop.vsfs.cz/talent-management-a-vek-milenialu/?fbclid=IwAR0paNTbNicqL6za5lThnQzj-NjP-jnynUELt5ISx2r767qRnTnpJGxk2fI

Videolearning - Psychologie v personální práci, VŠEM 2022

https://videolearningvsem.cz/lectures/view/14126

Podcast - Psychologie v personalistice a v řízení lidských zdrojů, Spotify Podcasty VŠEM 2021

https://open.spotify.com/episode/4xYUH1xZbWCZBfOk4ksXZa

Video seminář - Problematika řízení lidských zdrojů a identifikace manažerských talentů, VŠEM 2021

https://www.youtube.com/watch?v=3RspCWj6rQE&t=132s

Umění přesvědčit a vyjednat - Grada 2002

Publikace si klade za cíl komplexně a přehledně poskytnout rady a návody, jak přistoupit k přesvědčování oponenta a následnému vyjednávání s co největším efektem. Obsahuje návody a rady, jak se připravit na jednání, jak posoudit partnera, a poznat jeho slabiny, jak jej sugestivně ovlivnit a jaké triky při tom využít. Stejně tak v knize najdeme návod na možnosti, jak se proti podobným trikům bránit, jak trénovat úspěšné vyjednávání, jak rozpoznat pravdu od lži apod. Rozsáhlou částí je i kapitola o tom, jak získat informace, které potřebujeme před jednáním, jak lze vhodným způsobem vyladit oponenta, aby nám je bezelstně poskytl.

https://www.grada.cz/umeni-presvedcit-a-vyjednat-2367/

Zdravou skepsí k pozitivnímu myšlení

https://www.smarter.cz/zdravou-skepsi-k-pozitivnimu-mysleni

Strach z pandemie dopadá na každého z nás

https://www.smarter.cz/stres-z-pandemie

Jak Smarter dělá psychodignostiku

https://www.smarter.cz/jak-smarter-dela-psychodiagnostiku

Identifikace manažerských talentů na VŠ

https://www.mediasres.cz/personalistika-a-management/1926-stanislav-termann-identifikace-manazerskych-talentu-na-vs.htm

Vůdcovství

https://www.mediasres.cz/personalistika-a-management/1917-stanislav-termann-vudcovstvi.htm