Ing. Mgr. Stanislav TERMANN, Ph.D., MBA

Studoval jsem nejprve elektrotechniku a pracoval jako specialista na spojovací technologie. Po roce 1989 jsem využil nových možností a vystudoval psychologii  na universitě v Olomouci. Následně jsem sbíral zkušenosti jako psycholog u vojenského obranného zpravodajství,  následně jako manažer ve funkcích personálního ředitele společností Pěkný Unimex, Securitas a Auto ESA. Řadu let se věnuji také lektorské činnosti, zejména v oblasti zvládání stresu, vedení lidí, komunikace a vyjednávání. Koučuji také manažery i profesní odborníky, kde se zaměřuji zejména na oblasti práce s lidskými zdroji.  

V oblasti psychologického poradenství se nejvíce zabývám oblastí  manželského a předmanželského soužití i výchovy dětí. Řeším také s klienty problémy, které vznikají při zvládání obtížných životních situací. Stejně tak mohu pomoci při výběru vhodného typu vzdělání a při volbě nebo změně povolání, více v záložce "Co nabízím". 

https://psychologickaporadna-pisek-cz0.cms.webnode.cz/co-nabizim/</p>

Studium: 

Vysoká technická škola Liptovský Mikuláš - spojovací technologie 1988 - Ing.

Universita Palackého Olomouc - jednooborová psychologie 1996 - Mgr.

Calix - grafologie, kurz akreditovaný MŠMT 2002

Interregional Academy of Personnel Management Kyjev 2015- Řízení lidských zdrojů - Ph.D.

International Markering & Management School Praha -  Master of Business Administration (MBA)


Publikační a přednášková činnost:

Podcast - Moje profesní cesta se zaměřením na psychologii v personalistice a v řízení lidských zdrojů, Spotyfi Podcasty VŠEM 2021

https://open.spotify.com/episode/4xYUH1xZbWCZBfOk4ksXZa

Video seminář - Problematika řízení lidských zdrojů a identifikace manažerských talentů, VŠEM 2021

https://www.youtube.com/watch?v=3RspCWj6rQE&t=132s

Umění přesvědčit a vyjednat - Grada 2002

Publikace si klade za cíl komplexně a přehledně poskytnout rady a návody, jak přistoupit k přesvědčování oponenta a následnému vyjednávání s co největším efektem. Obsahuje návody a rady, jak se připravit na jednání, jak posoudit partnera, a poznat jeho slabiny, jak jej sugestivně ovlivnit a jaké triky při tom využít. Stejně tak v knize najdeme návod na možnosti, jak se proti podobným trikům bránit, jak trénovat úspěšné vyjednávání, jak rozpoznat pravdu od lži apod. Rozsáhlou částí je i kapitola o tom, jak získat informace, které potřebujeme před jednáním, jak lze vhodným způsobem vyladit oponenta, aby nám je bezelstně poskytl.

https://www.grada.cz/umeni-presvedcit-a-vyjednat-2367/

Zdravou skepsí k pozitivnímu myšlení

https://www.smarter.cz/zdravou-skepsi-k-pozitivnimu-mysleni

Strach z pandemie dopadá na každého z nás

https://www.smarter.cz/stres-z-pandemie

Jak Smarter dělá psychodignostiku

https://www.smarter.cz/jak-smarter-dela-psychodiagnostiku

Identifikace manažerských talentů na VŠ

https://www.mediasres.cz/personalistika-a-management/1926-stanislav-termann-identifikace-manazerskych-talentu-na-vs.htm

Vůdcovství

https://www.mediasres.cz/personalistika-a-management/1917-stanislav-termann-vudcovstvi.htm