Ing. Mgr. Stanislav TERMANN, Ph.D., MBA

Studoval jsem nejprve elektrotechniku a pracoval jako specialista na spojovací technologie. Po roce 1989 jsem využil nových možností a vystudoval psychologii  na universitě v Olomouci. Následně jsem sbíral zkušenosti jako psycholog u vojenského obranného zpravodajství,  následně jako manažer ve funkcích personálního ředitele - Pěkný Unimex, Securitas, Auto ESA. Řadu let se věnuji také lektorské činnosti zejména v oblasti manažerských dovedností, komunikace a vyjednávání. Koučuji také manažery i profesní odborníky, kde se zaměřuji zejména na oblasti strategického řízení a práci s lidskými zdroji.   V psychologickém poradenství se zaměřuji zejména na problematiku manželského soužití, předmanželské poradenství, poradenství pří výběru povolání nebo také pomáhám při zvládání obtížných životních situací.

Studium: 

Vysoká technická škola Liptovský Mikuláš - spojovací technologie 1988 - Ing.

Universita Palackého Olomouc - jednooborová psychologie 1996 - Mgr.

Calix - grafologie, kurz akreditovaný MŠMT 2002

Interregional Academy of Personnel Management Kyjev 2015- Řízení lidských zdrojů - Ph.D.

International Markering & Management School Praha -  Master of Business Administration (MBA)


Publikační činnost:

Umění přesvědčit a vyjednat - Grada 2002

Publikace si klade za cíl komplexně a přehledně poskytnout rady a návody, jak přistoupit k přesvědčování oponenta a následnému vyjednávání s co největším efektem. Publikace obsahuje návody a rady, jak se připravit na jednání, jak posoudit partnera, a poznat jeho slabiny, jak jej sugestivně ovlivnit a jaké triky při tom využít. Stejně tak v knize najdeme návod na možnosti, jak se proti podobným trikům bránit, jak trénovat úspěšné vyjednávání, jak rozpoznat pravdu od lži apod. Rozsáhlou částí je i kapitola o tom, jak získat informace, které potřebujeme před jednáním, jak lze vhodným způsobem vyladit oponenta, aby nám je bezelstně poskytl.

https://www.grada.cz/umeni-presvedcit-a-vyjednat-2367/


Identifikace manažerských talentů na VŠ

https://www.mediasres.cz/personalistika-a-management/1926-stanislav-termann-identifikace-manazerskych-talentu-na-vs.htm


Vůdcovství

https://www.mediasres.cz/personalistika-a-management/1917-stanislav-termann-vudcovstvi.htm