Co nabízím

Psychologické poradenství a psychodiagnostika


V psychologickém poradenství  pomáhám klientovi při uvědomění si příčin a souvislostí jeho problémů a také při hledání možností změny současné situace.

Jako hlavní formou poradenství využívám dialog. Problém klienta sdílím, podporuji ho a  vede jej otázkami tak, aby měl ve své situaci jasno a mohl si vybrat bezpečnou cestu pro řešení svého problému. 

V krátkodobé péči  se zaměřuji na řešení konkrétního problému dle požadavku klienta, obvykle během 2 - 5 konzultací, dále dle domluvy.

Při dlouhodobé spolupráci s klientem, například pro  osobnostní změnu a růst  nastavujeme počet setkání dle individuálních potřeb klienta. 

Psychodiagnostiku využívám jako podporu při volbě  poradenského přístupu nebo jako nástroj který ukazuje směr například při volbě oboru studia nebo povolání. Psychodiagnostika přispívá k poznání sama sebe, nalezení souvislostí a psychologických zákonitostí. K tomuto poznání slouží využívám psychologické testy a dotazníky, kresby, rozbor písma apod. 
Koučování, mediace a facilitace


Koučování nabízím klientům jako vysoce efektivní nástroj osobního i profesního rozvoje. Pomocí otázek se zaměřuji zejména na objevení a rozvinutí vnitřního potenciálu koučovaného,  podporu jeho silných stránek a řešení problémů, které mu brání dosáhnout cílů.  

Jako mediátor jsem prostředníkem pro řízení rozhovoru dvou zpravidla znesvářených stran, pro které je z různých příčin obtížné spolu jednat bez emocí.  Vystupuji zde jako prostředník, nezávislá osoba,  která jim pomáhá nalézt cestu ke smírnému, kompromisnímu řešení sporných otázek. 

V roli  facilitátora usnadňuji komunikaci ve skupině lidí, kteří společně řeší problém. Umožňuji účastníků soustředit se na věcnou stránku problému a jeho řešení. Jsem nestranný a mým úkolem je zejména dbát na dodržování dohodnutých pravidel diskuse. Na druhé straně povzbuzuji některé zdrženlivější účastníky diskuse. Mým úkolem je vést diskusi směrem k dosažení shody nebo k  nalezení  jádra problému. 


Grafologické rozbory


Grafologii používám jako jeden z projektivních psychodiagnostických nástrojů k poznání osobnosti klienta. Grafologický rozbor společně s dalšími projektivními metodami hledá a odhaluje souvislosti mezi psychickými vlastnostmi člověka a rukopisem. V písmu se odráží nejen naše osobnost, ale i momentální citové rozpoložení.

 TréninkJako lektor a trenér mám více jak dvacetileté zkušenosti z vedení tréninků, jak pro komerční společnosti, tak i pro státní podniky a instituce. Mohu nabídnout rozvojové programy pro manažery i obchodníky, stejně jako tréninky prezentace, komunikace a vyjednávání.